Nowa ustawa PZP i systemy IT

Dnia 1 stycznia bieżącego roku weszło w życie nowe Prawo Zamówień Publicznych. Wprowadza ono liczne zmiany. Wśród nich znajduje się pełne oddzielenie procedury dotyczącej zamówień unijnych oraz tych, które są nazywane krajowymi.

Chodzi tutaj o zamówienia o kwocie niższej niż próg unijny. Twórcy nowych przepisów postawili sobie za cel zmniejszenie trudności, z jakimi spotykają się wykonawcy. Postanowiono więc maksymalnie uprościć zamówienia. Inną nowością jest elektronizacja zamówień krajowych, która ma charakter obowiązkowy. Przewidziano kilka wyjątków związanych z kwestiami technicznymi. Jeżeli zamówienie nie będzie spełniało warunków zawartych w przepisach prawa dotyczących wspomnianych wyjątków, oferta zostanie odrzucona. Dla osób zainteresowanych tym tematem nie jest to z pewnością zaskoczenie. Już od kilku lat zapowiadane były zmiany w prawie. Kolejna nowość to konieczność aktualizowania planów postępowań na bieżąco. Każdy z nich zostanie opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiany dotyczą również otwarcia ofert.

Wspomniano już, że została wprowadzona pełna elektronizacja postępowań – zobacz nowoczesne zamówienia publiczne. Jeżeli w trakcie trwania czynności nastąpi awaria systemu informatycznego, oferty będą mogły zostać otwarte po tym, gdy przeszkody natury technicznej zostaną usunięte. Zmodyfikowano również przepisy mówiące o odrzuceniu oferty. Stanie się tak m.in. wtedy, gdy złożona zostanie ona już po wyznaczonym terminie. Poprzednie przepisy prawa nie mówiły o tym tak jednoznacznie. Nowa ustawa PZP wprowadza również znaczne ułatwienia w dostępie stron postępowania do pomocy prawnej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na portalach internetowych, które zajmują się takimi tematami jak prawo obowiązujące w Polsce i administracja publiczna.